Bestuur

Entre Nous wordt aangestuurd door de huidige secretaris en penningmeester. Voorafgaand aan de jaarlijkse ledenvergadering heeft een onafhankelijke commissie, bestaande uit twee wisselende leden van de club, de kas controle gedaan bij de penningmeester. Op de algemene ledenvergadering wordt de voortgang en goedkeuring van de club besproken ( in – uitgaven, ledenaantal, bonds aangelegenheden, hoogte van contributie, aanschaf materialen) Goed om te benoemen dat Entre Nous financieel een gezonde vereniging is.

Zoals in veel verenigingen valt het niet mee om bestuursleden te werven. De secretaris en penningmeester vervullen daarom in nauw overleg met elkaar de rol van voorzitter.

Net als in 2018 is besloten om de contributie op 15 euro per maand te houden. De prijs van de consumpties wordt door de leden redelijk gevonden en zal dan ook niet stijgen in 2019

Via de secretaris is het huishoudelijk reglement van Entre Nous op te vragen